Thursday, October 25, 2012

Kahera ng isang restaurant sinaktan at pinakain ng pera
In his Defense....

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails